מפגשים מקוונים א 2018

 

מפגש מספר 2

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 21/12/2017

 

מפגש מספר 3

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 25/12/2017

 

מפגש מספר 4

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 28/12/2018

 

מפגש מספר 5

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 1/1/2018

 

מפגש מספר 6

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 4/1/2018

 

מפגש מספר 7

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 8/1/2018

 

מפגש מספר 8

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 12/1/2018

 

מפגש מספר 9

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 15/1/2018

 

מפגש מספר 10

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 20/1/2018

 

מפגש מספר 11

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: @/1/2018

 

מפגש מספר 8

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: #/1/2018

 

מפגש מספר 9

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: %/1/2018