מפגשים מקוונים א 2018

 

https://vimeo.com/250323795/740b56d3df

מפגש מספר 2

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 21/12/2017

 

https://vimeo.com/250316260/d914cf6d2f

מפגש מספר 3

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 25/12/2017

 

https://vimeo.com/251272025/83358f0953

מפגש מספר 4

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 28/12/2018

 

https://vimeo.com/250388277/ec78d35005

מפגש מספר 5

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 1/1/2018

 

https://vimeo.com/250333520/5d56cdbf2f

מפגש מספר 6

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 4/1/2018

 

https://vimeo.com/250352780/48e696b72b

מפגש מספר 7

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 8/1/2018

 

https://vimeo.com/251290226/1ce55c6bed

מפגש מספר 8

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 12/1/2018

 

https://vimeo.com/251275424/76c7bba76b

מפגש מספר 9

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 15/1/2018

 

https://vimeo.com/252062779/a5ccd4c7df

מפגש מספר 10

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 20/1/2018

 

https://vimeo.com/252246880/1e4d5c78c2

מפגש מספר 11

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: @/1/2018

 

מפגש מספר 8

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: #/1/2018

 

מפגש מספר 9

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: %/1/2018