קורס מזורז 

https://vimeo.com/276061343/0f64f9c155

מפגש מספר 4

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 20/6/2018

 

https://vimeo.com/254027148/0d72761b19

אלמנטור

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 

 

https://vimeo.com/276507754/b1f1bcb372

מפגש מספר 5

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה:22.6.2018

 

https://vimeo.com/277118107/5146941632

מפגש מספר 6

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 26.6.2018

 

https://vimeo.com/277327229/482cfe311a

מפגש מספר 7  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 26.6.2018

 

https://vimeo.com/277692160/6db4df9528

מפגש מספר 8  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 29.6.2018

 

https://vimeo.com/278040617/18af940d7a

מפגש מספר 9

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 2.7.2018

 

https://vimeo.com/278372158

מפגש מספר  10 

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: @.7.2018

 

https://vimeo.com/277327229/482cfe311a

מפגש מספר 11  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 26.6.2018

 

https://vimeo.com/279096742/2bb0635377

מפגש מספר 12  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 10.7.2018

 

https://vimeo.com/279627216/d891eeee6e

מפגש מספר 13

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 12.7.2018

 

https://vimeo.com/279721428/e19b93a8e7

קמפיין אדוורדס 

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: @.7.2018

 

https://vimeo.com/279930450/0318613a4e

מפגש מספר 14  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 13.7.2018

 

https://vimeo.com/280306676/9c142bf317

מפגש מספר 15  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 16.7.2018

 

https://vimeo.com/280690879/432c0c97bb

מפגש מספר 16

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 18.7.2018

 

https://vimeo.com/281019153/b32e746835

מפגש מספר 17 

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 20.7.2018

 

https://vimeo.com/283162841/19c7ac73fc

מפגש מספר 18  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 3.8.2018

 

https://vimeo.com/284008935/cf019f714b

מפגש מספר 19  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 6.8.2018

 

https://vimeo.com/284423237/c8e63d6bbf

מפגש מספר 20

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 10.8.2018

 

https://vimeo.com/290421845/479e2270a5

מפגש מספר 21 

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 25.9.2018