קורס מזורז 

מפגש מספר 4

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 20/6/2018

 

אלמנטור

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 

 

מפגש מספר 5

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה:22.6.2018

 

מפגש מספר 6

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 26.6.2018

 

מפגש מספר 7  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 26.6.2018

 

מפגש מספר 8  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 29.6.2018

 

מפגש מספר 9

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 2.7.2018

 

מפגש מספר  10 

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: @.7.2018

 

מפגש מספר 11  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 26.6.2018

 

מפגש מספר 12  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 10.7.2018

 

מפגש מספר 13

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 12.7.2018

 

קמפיין אדוורדס 

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: @.7.2018

 

מפגש מספר 14  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 13.7.2018

 

מפגש מספר 15  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 16.7.2018

 

מפגש מספר 16

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 18.7.2018

 

מפגש מספר 17 

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 20.7.2018

 

מפגש מספר 18  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 3.8.2018

 

מפגש מספר 19  

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 6.8.2018

 

מפגש מספר 20

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 10.8.2018

 

מפגש מספר 21 

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 25.9.2018