עמוד נסיון

מפגש מספר 2

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 21/12/2017

 

מפגש מספר 3

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 25/12/2017

 

מפגש מספר 4

מנחה/מרצה: קעאדנה ג’ואד

תאריך הקלטה: 28/12/2018